SEWER SYSTEMS

Zalety systemu kanalizacji E/One

Właściciele posesji

 • Zabezpieczenie wód gruntowych i poprawa komfortu
 • Niższe koszty odprowadzania ścieków
 • Mało widoczne - jedynym śladem systemu jest łatwa do zamaskowania pokrywa studzienki
 • Nie wymaga niszczących otoczenie (trawniki, ogródki), głębokich wykopów, możliwość prowadzenia trasy kanału tak, aby ominąć przeszkody
 • Właściciel posesji nie wykonuje żadnych czynności obsługowych
 • Doprowadzenie kanalizacji zwiększa wartość posesji

Gminy i deweloperzy

 • Możliwość doprowadzenia kanalizacji wszędzie, w każdym terenie
 • Niskie koszty budowy zwiększają atrakcyjność ekonomiczną centralnej kanalizacji
 • Niskie koszty budowy kanałów zmniejszają konieczne początkowe nakłady na uzbrojenie terenu
 • Doprowadzenie centralnej kanalizacji zwiększa wartość posesji
 • Niezawodność - minimalne zapotrzebowanie na obsługę
 • Zmniejszone koszty obsługi
 • Eliminacja zagrożenia dla zdrowia ludności
 • Umożliwia spełnienie warunków określonych przepisami ochrony środowiska

Projektanci, inżynierowie, przedsiębiorstwa komunalne

 • Rozwiązanie sprawdzone w praktyce
 • System idealny w każdych warunkach terenowych i geologicznych
 • Ekonomiczny system kanalizacji centralnej dla nowych osiedli lub istniejących miejscowości
 • Zapewnione wsparcie techniczne i serwis podczas projektowania, budowy i eksploatacji
 • Niezawodność przekładająca się na niskie koszty eksploatacji
 • W razie potrzeby serwisu, czynności są łatwe i bezpieczne do wykonania
 • System zaprojektowany tak, aby ograniczyć potrzebę serwisu do absolutnego minimum

Wykonawcy

 • Kanały układane na stałej głębokości poniżej linii zamarzania - unika się głębokich wykopów
 • Tylko płytkie wykopy - łatwe i bezpieczne wykonanie
 • Koszty materiałów i robocizny znacznie mniejsze niż w przypadku kanalizacji grawitacyjnej

Wypełnij ten formularz aby otrzymać dodatkowe informacje.

 

design center poland