SEWER SYSTEMS

Opis Systemu

Przydomowa pompownia ścieków E/One powstała na podstawie ponad 35 lat doświadczeń
w projektowaniu kanalizacji niskociśnieniowej.

Sercem pompowni jest zespół pompy rozdrabniającej, sterownika silnika i czujników poziomu ścieków
zintegrowany w jednej obudowie, łatwy do wyjęcia ze studzienki w razie potrzeby.

Działanie pompy wyporowej jest oparte na zasadzie Moineau. Rotor obraca się wewnątrz statora, wytwarzając szereg zamkniętych, przesuwających się komór. Rotor, wykonany z dużą precyzją jako polerowany odlew ze stali nierdzewnej, pompuje ścieki przez te komory, wytwarzając niemal stały przepływ w każdych warunkach - od podciśnienia do ciśnień wyższych od normalnie spotykanych
w kanalizacji niskociśnieniowej.
Silnik o mocy 800 W i niewielkiej prędkości obrotowej 1435 obr/min, może przepompować ścieki przez rury o małej średnicy na odległość kilku kilometrów i wysokość ponad 45 metrów.

Geometria elementów tłocznych pompy pozwala nie tylko uzyskać niemal pionową krzywą charakterystyczną, ale również pozwala na przejście rozdrobnionych części stałych bez ryzyka zatkania pompy. Cechy takie jak mała prędkość obrotowa, duży moment obrotowy, bezobsługowe czujniki poziomu ścieków wraz z innymi szczegółami technicznymi i najwyższą jakością materiałów składają się na najmniejszą liczbę wezwań serwisowych wśród producentów pomp. Typowy okres pracy pompy bez żadnej obsługi wynosi ponad średnio 8-10 lat.

Kluczowe zalety:

Wysokie ciśnienie i praca w warunkach podciśnienia. Niezawodne działanie w zakresie ciśnień do ponad 45 metrów słupa wody przy ciągłej pracy pozwala zmniejszyć liczbę pompowni strefowych
i umożliwia zastosowanie rur o małej średnicy. Przekłada się to na oszczędności zarówno podczas budowy jak i eksploatacji.

Stały przepływ. Ciśnienie w systemie kanałów ciśnieniowych, które musi pokonać dana pompa, zmienia się w szerokim zakresie w ciśgu dnia. Tylko pompy wyporowe E/One pozwalają na bezproblemową pracę w warunkach zmieniającego się ciśnienia, utrzymując jednocześnie niemal stały przepływ.
Nie występuje zjawisko zaniku przepływu i zużywania się elementów tłocznych i silnika, charakterystyczne dla innych typów pomp pracujących w warunkach nadmiernych ciśnień.

Duży moment obrotowy rozdrabniacza. Wyjątkowy zespół pompy i rozdrabniacza, napędzany silnikiem o mocy 800 W i obrotach 1435 obr/min, wytwarza taki sam moment obrotowy jak pompa o dwa razy większej mocy i dwa razy większych obrotach. Eliminuje to możliwość blokowania rozdrabniacza.

Małe zużycie energii, zasilanie prądem jednofazowym. Pompa włącza się automatycznie i działa przez kilka-kilkanaście minut dziennie. W przypadku zużycia wody wynoszącego 0,5 m3 na dobę (typowego dla 4-osobowej rodziny), koszt energii elektrycznej wynosi ok. 1,50 zł miesięcznie.
Pompa zasilana jest z istniejącej instalacji jednofazowej.

Silnik zatapialny nie wymagający konserwacji. Brak wymagań regularnej konserwacji i długa żywotność to sztandarowe cechy naszego silnika, pracującego w komorze wypełnionej powietrzem. Łożyska kulkowe nie wymagające dodatkowego smarowania oraz doskonała izolacja uzwojeń pozwalają na uniknięcie kosztów i kłopotów związanych z okresową wymianą oleju, konieczną w przypadku silników zatapialnych pracujących w kąpieli olejowej

Rozdrabniacz o dużej średnicy. Średnica rozdrabniacza niemal dwukrotnie większa niż w innych pompach rozdrabniających powoduje mniejszą prędkość przepływu ścieków przez rozdrabniacz, wolniejsze zużycie i odporność na zatykanie i blokowanie rozdrabniacza.

Brak potrzeby bieżącej konserwacji. Samooczyszczające się czujniki poziomu nie wymagają okresowego czyszczenia. Ze względu na wyjątkową charakterystykę tłoczenia - niemal stały przepływ
- w prawidłowo zaprojektowanym systemie nie ma potrzeby płukania kanałów.

Odporność na korozję. Zawór odcinający i rury tłoczne ze stali nierdzewnej nie korodują,
w przeciwieństwie do rur miedzianych czy ocynkowanych, a ich trwałość jest o wiele lat dłuższa.
Brak korozji, nie wymagana konserwacja.

Niezawodność. Pompy E/One pracują średnio 8-10 lat bez żadnej obsługi. Jest to potwierdzone ponad 30-letnim doświadczeniem eksploatacyjnym.

Rozwiązanie chroniące środowisko. Pompy GP 2000i rozdrabniają części stałe w ściekach na zawiesinę. Pozwala to na przesyłanie ścieków do oczyszczalni za pomocą niedrogich rur ciśnieniowych o małej średnicy, umieszczonych na małej głębokości. Umożliwia to wyeliminowanie nieszczelnych zbiorników (szamb) i konieczności wywozu osadów z oczyszczalni przydomowych.

Łatwość obsługi. Specjalnie zaprojektowany zespół pompy pozwala uniknąć potrzeby diagnozowania
i napraw pomp w terenie. Wymiana zespołu jest łatwa i szybka, co oznacza minimalizację kosztów obsługi i kłopotów dla właściciela posesji.

Niekwestionowana charakterystyka:

W systemie kanalizacji niskociśnieniowej, stały, przewidywalny przepływ jest fundamentem prawidłowego projektu. Pozwala projektantowi zminimalizować czas zatrzymania ścieków w kanałach, zmniejszyć zużycie pomp i zachować samooczyszczające prędkości przepływu.
Pompa wyporowa E/One posiada niemal pionową krzywą H-Q. Taka pompa "wybacza" zmieniające się warunki pracy, zapewniając zakładane przepływy przy ciśnieniu zmieniającym się w szerokim zakresie. Są to zalety niezbędne w dużym systemie kanalizacji niskociśnieniowej.
Zdolność pomp E/One do wytwarzania dużych ciśnień pozwala ograniczyć lub uniknąć stosowania przepompowni sieciowych. Charakterystyka tłoczenia pomp pozwala również na budowę dodatkowych przyłączy w przyszłości bez pogarszania hydrauliki systemu.
Opisana charakterystyka pomp E/One przekłada się na:

  • przewidywalną hydraulikę systemu i zachowanie założeń projektowych
  • mniejsze koszty budowy kanalizacji
  • mniejsze wymagania co do konserwacji i utrzymania systemu
  • niższe koszty eksploatacji

Jesteśmy liderem rynku, który stworzyliśmy

Firma Environment One jest nie tylko pionierem kanalizacji niskociśnieniowej, ale pozostaje liderem tego rynku zarówno pod względem wielkości sprzedaży, jak i właściwości technicznych swoich wyrobów. Firma jest zaangażowana w Kompleksowy Program Jakości i Ulepszania Produktu, czego przykładem są pompy serii 2000i. Obecnie z systemów kanalizacji niskociśnieniowej E/One korzysta ponad milion osób na całym świecie.

Buduj kanalizację w każdym terenie, oszczędzając na kosztach budowy systemu niemal nie wymagającego obsługi.

Dzięki pompom E/One, inżynierowie, projektanci i planiści zyskali bezprecedensowe możliwości zagospodarowania i uzbrajania terenu. Kanalizacja niskociśnieniowa jest dużo łatwiejsza i mniej kosztowna w budowie. Pompy E/One rozdrabniają stałe części w ściekach na zawiesinę i tłoczą ją do sieci rur o małej średnicy. Ponieważ siłę grawitacji zastępuje pompa, kanały nie muszą być ułożone
z określonym spadkiem. Niepotrzebne są rury o dużej średnicy, głębokie wykopy i przepompownie sieciowe - wraz ze związanymi z nimi kosztami.

System oparty na pompach E/One pozwala objąć kanalizacją obszary, na których budowa kanalizacji do tej pory była zbyt droga. Obszary "problemowe" - o wysokim poziomie wód gruntowych, pofałdowane lub o płytko położonej skale macierzystej, mogą być teraz ekonomicznie skanalizowane.
Niskie koszty budowy kanalizacji niskociśnieniowej dotyczą również terenów łatwiejszych do skanalizowania tradycyjnymi metodami. Pompownie E/One są łatwe do zainstalowania i niemal nie wymagają serwisu. Są doskonałe dzięki doświadczeniu zebranemu przez 30 lat na największej liczbie instalacji spośród producentów.

Wypełnij ten formularz aby otrzymać dodatkowe informacje.

 

design center poland